MicrostarMicroStar okuyucu, maruz kalınan radyasyonu Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) teknolojisi ile okunan alüminyum oksit (Al2O3:C) detektörleriyle ölçmektedir. Bu, kişisel takip dozimetrelerine veya nanoDot’a uyarlanmış seyyar ve hafif bir okuyucudur.

MicroStar okuyucu, hasta dozu tayini, acil durum müdahalesi, alan takibi, klinik doz değerlendirmesi gibi dolaysız ve hassas radyasyon doz değerlendirmelerinde ölçüm yapmak üzere herhangi bir yerde kullanılabilir.

Okuma işleminin tahribatsız olması nedeniyle, total doz birikimini sürdürürken bir yandan da doz doğrulama ve aralıklı analiz yapılmasına izin vermektedir.

Standart bir elektrik güç kaynağı kullanmakta, başka herhangi bir bağlantı gerektirmemektedir. Dolayısıyla, çok az bakım gerektiren (ısı ve gaz gerektirmez) ‘fişe tak, çalıştır’ türünde bir cihazdır.

Okuyucu, bir USB kablo üzerinden düzenleme, analiz ve veri kaydını kontrol eden harici bir bilgisayara bağlanmaktadır.

Kalibrasyon işlemi  bir dizi kalibrasyon dozimetresi kullanarak gerçekleştirilebilir. Talep üzerine bir kalibrasyon teşhis seti (80 kVp) temin edilebilir.

MicroStar okuyucu, çalıştırma, analiz ve doz hesaplama algoritması yazılımını, laptop bilgisayar, taşıma çantası ve bir InLight tüm vücut dozimetresi seçeneği ya da tek noktada ölçümler için nanoDot’lar içermektedir.