KALİTE YAKLAŞIMIMIZ

Epsilon_Landauer_Kalite_Politikasi

 

Epsilon – Landauer Yönetimi, müşterilerinin analiz taleplerini, “TS EN 1SO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı  ile “TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi için Genel Şartlar” standardı  çerçevesinde merkez ve şubelerde kullanılan müşterek kalite yönetim sisteminin etkinliğini takip ederek bütünlüğünün sağlanması, uygulanması ve sürekli iyileştirerek, kalite yönetim sistemine ait politika ve prosedürlerin deney çalışmalarında görev alan bütün personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlayarak, yasal ve kamu otoritelerinin taleplerinin önemini çalışanlara bildirerek ve önemini vurgulayarak, yönetim sisteminin bütünlüğünü sağlayarak,  standardın esaslarına sadık kalarak, bilimsel temellere dayalı, risk ve fırsatları analiz ederek, iyi mesleki ve teknik uygulamalar ile en kısa sürede, en doğru, en hassas şekilde kaliteli ve tarafsız olarak karşılamayı taahhüt eder.

Epsilon – Landauer’de, Kalite Yönetim Sistemi’nin amacı, yüksek nitelikli personellerle, tarafsızlık ilkesi içerisinde, gizlilik prensibine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dayanarak, kalite hedefleri doğrultusunda ve uluslararası metotlar kullanarak en uygun şartlarda analizleri gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.