Tıbbi uygulamalarda hastaların kişisel olarak aldıkları radyasyon dozlarının tespit edilmesi ile sınır değerlerini aşan hastaların kontrol alında tutulması, bu doz değerlerinin bir veri tabanına kayıt edilmesi, hastaların istenmeyen ışınlamalara maruz kalmasının engellenmesi, iyonize radyasyon uygulamalarının ve kullanılan cihazların kontrolünün sağlanması işlemleri yapılmaktadır.

 

Microstar-Mini

Microstar-Kullanim