Epsilon Landauer Kişisel Dozimetre Hizmeti Geçiş Süreci

 1. TAEK’ e belirlenen tarihten itibaren Epsilon Landauer ile çalışılacağına dair bildirim yapılacak dilekçe formatı hazırlanır ve TAEK’ e gönderilir.
  1. Bu dilekçede kuruluş kodu ve isimleri bulunmalıdır.
  2. Eğer TAEK’ e ödeme yapılmış ise dilekçede yapılan ödemenin belirtilen tarihten yıl sonuna kadar olan kısım için geri ödeme talep edilmelidir. Örnek;“ …. tarihinde, 2013 yılı Kişisel Dozimetre Hizmet bedeli olarak kurumunuza yapılan toplam….bedelinin ….hizmet sonu tarihi itibariyle 2013 yılı sonuna kadar olan bedelinin geri ödemesinin yapılması için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.”
 1. Epsilon Landauer’ e ait olan Dozimetre İstek Formu doldurulmalı, tam kullanıcı sayısı çıkarılmalıdır.
 1. Dozimetre İstek Formu’ daki bilgiler eksiksiz olmalıdır. Her hastane için hastanedeki sorumlu olan kişi/kişilerin bilgileri istek formunda bulunmalıdır. Bu sebeple her hastane için ayrı ayrı doldurulması önerilir.
 1. Doldurulan Dozimetre İstek Formu, dozimetrelerin hazırlanıp ilgili adres ve kişilere iletilmesi için Epsilon Landauer’ e en kısa zamanda gönderilmelidir.
 1. Epsilon Landauer tarafından gönderilen dozimetrelerin dağıtımın yapılmasına müteakip TAEK dozimetreleri toplanıp TAEK’e iadesi yapılmalıdır.
 1. Epsilon Landauer tarafından hazırlanan sözleşme incelenmeli ve imza aşamasına geçilmeli.
 1. Onay aşamasını geçen sözleşme Epsilon Landauer tarafından imzalanan 2 nüsha şeklinde tarafınıza gönderildikten sonra tarafınızdan imzalanmalı ve 1 nüshası Epsilon Landauer’ e gönderilmeli.

RO-Usage