KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ (SABİT)

 • Tüp Voltajı
 • Işınlama Zamanı
 • Işınlamanın Tekrarlanabilirliği ve Doğrusallığı
 • Tüp Çıkışı ve Kararlılığı
  • Tüp Çıkışının Uyumluluğu
  • Tüp Çıkışının Tüp Voltajı İle Değişimi
  • Tüp Çıkışının Tüp Akımı İle Değişimi
  • Tüp Çıkışının Işınlama Zamanı İle Değişimi
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • X-Işını Alanı Uygunluğu
 • X-Işını Demeti Dikliği
 • Odak Nokta Boyutu ve Ayırma gücü
 • Grid Ayarı
 • Sızıntı Radyasyon Seviyesi

Konvansiyonel Radyografi

KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ (MOBİL)

 • Tüp Voltajı
 • Işınlamanın Tekrarlanabilirliği
 • Tüp Çıkışı ve Kararlılığı
  • Tüp Çıkışının Uyumluluğu
  • Tüp Çıkışının Tüp Voltajı İle Değişimi
  • Tüp Çıkışının mAs İle Değişimi
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • X-Işını Alanı Uygunluğu
 • Odak Nokta Boyutu ve Ayırma Gücü
 • Sızıntı Radyasyon Seviyesi

Konvansiyonel Radyografi (Mobil)

FİLM BANYO

 • Taban+Sis Değeri ve Karanlık Oda Işık Kaçağı
 • Hız İndeksi
 • Kontrast İndeksi
 • Birinci Banyo Sıcaklığı

Film Banyo

DENTAL RADYOGRAFİ

 • Tüp Voltajı
 • Işınlama Zamanı
 • Tüp Çıkışı ve Kararlılığı
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • X-Işını Demeti Büyüklüğü
 • Odak-Hasta Uzaklığı

Denral Radyografi

PANAROMİK DENTAL RADYOGRAFİ

 • Tüp Voltajı
 • Işınlama Zamanı
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • Tüp Çıkışı ve Kararlılığı

Panoramik Dental

MAMOGRAFİ

 • Mamografi Cihazının Değerlendirilmesi
 • Işınlamanın Tekrarlanabilirliği
 • Tüp Çıkışının Muayenesi
 • Tüp Çıkışının Tüp Voltajı İle Değişimi
 • Tüp Çıkışının mAs İle Değişimi
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • kVp Doğruluğu ve Tekrarlanabilirliği
 • Otomatik Işınlama Kontrolü
 • X-Işını Alanı Uygunluğu
 • Ortalama Glandüler Doku Dozu Saptanması
 • Görüntü Homojenitesi ve Artefakt Değerlendirmesi
 • Görüntü Kalitesi Değerlendirmesi
 • Doku Sıkıştırma Kuvveti
 • Doku Kalınlığı Göstergesi Doğruluğu
 • Yüksek Kontrast Ayırma Gücü
 • Sızıntı Radyasyon Seviyesi

Mamografi

DİJİTAL VE KONVANSİYONEL FLOROSKOPİ

 • Tüp Voltajı
 • Tüp Çıkışı
 • Otomatik Parlaklık Kontrolü
 • Hasta Giriş Doz Hızı
 • Maksimum Işınlama Hızı
 • Görüntü Güçlendirici Giriş Dozu
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • X Işını Alanı Uygunluğu (Kolimasyon)
 • Gri Skala Testi
 • Düşük Kontrast Ayırma Gücü
 • Yüksek Kontrast Ayırma Gücü

Print

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (CT)

 • Mekanik Kontroller
 • İç Tarama Pozisyonlama Işığı ve Tarama Düzlemi Uyumu
 • Koronal ve Sagital Hizalama Işıkları Uyumu
 • Aksiyel Hareket
 • Helikal Hareket
 • Masa Uzaklık Göstericisi
 • Gantry Eğimi
 • Kesit Hassasiyeti Doz Profili
 • Görüntülenmiş Kesit Kalınlığı
 • Dozimetrik Kontroller
  • Tüp Voltajı
  • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
  • Tüp Çıkışı Testleri (Havada ve Fantom İçinde CTDI Ölçümleri)
 • Görüntü Kalitesi Kontrolleri
  • CT Numarası Homojenitesi
  • CT Numarası Doğrusallığı
  • Yüksek Kontrast Ayırma Gücü
  • Düşük Kontrast Ayırma Gücü
  • Gürültü

CT

DİJİTAL RADYOGRAFİ (DR)

 • Tüp Voltajı
 • Işınlama Zamanı
 • Işınlamanın Tekrarlanabilirliği ve Doğrusallığı
 • Tüp Çıkışı ve Kararlılığı
  • Tüp Çıkışının Uyumluluğu
  • Tüp Çıkışının Tüp Voltajı İle Değişimi
  • Tüp Çıkışının Tüp Akımı İle Değişimi
  • Tüp Çıkışının Işınlama Zamanı İle Değişimi
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • X-Işını Alanı Uygunluğu
 • X-Işını Demeti Dikliği
 • Odak Nokta Boyutu ve Ayırma gücü
 • Grid Ayarı
 • Sızıntı Radyasyon Seviyesi
 • Karanlık Akım Gürültüsü
 • Doğrusallık ve Sistem Transfer Özellikleri
 • Silme Etkinliği
 • Dedektör Doz Göstergesi Doğruluğu
 • Homojenite
 • Uzaysal Uzaklık Doğruluğu (Mesafe ve Yatay-Düşey Oran Doğruluğu ve Piksel Boyutu Doğruluğu)
 • Bulanıklık ve Bozulma (Dikiş Artefaktları)
 • Yüksek Kontrast Ayırma Gücü
 • Düşük Kontrast Ayırma Gücü

DR

BİLGİSAYARLI RADYOGRAFİ (CR)

 • Tüp Voltajı
 • Işınlama Zamanı
 • Işınlamanın Tekrarlanabilirliği ve Doğrusallığı
 • Tüp Çıkışı ve Kararlılığı
  • Tüp Çıkışının Uyumluluğu
  • Tüp Çıkışının Tüp Voltajı İle Değişimi
  • Tüp Çıkışının Tüp Akımı İle Değişimi
  • Tüp Çıkışının Işınlama Zamanı İle Değişimi
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • X-Işını Alanı Uygunluğu
 • X-Işını Demeti Dikliği
 • Odak Nokta Boyutu ve Ayırma gücü
 • Grid Ayarı
 • Sızıntı Radyasyon Seviyesi
 • Monitör ve Lazer Yazıcı Kontrolü
 • Karanlık Akım Gürültüsü
 • Silme Etkinliği
 • Duyarlılık İndeksi Kalibrasyonu
 • Duyarlılık İndeksi Tutarlılığı
 • Homojenite
 • Uzaysal Uzaklık Doğruluğu (Mesafe ve Yatay-Düşey Oran Doğruluğu ve Piksel Boyutu Doğruluğu)
 • Bulanıklık
 • Yüksek Kontrast Ayırma Gücü
 • Düşük Kontrast Ayırma Gücü
 • Lazer Işığı Fonksiyonu
 • Moiré Artefaktı

CR

GÖRÜNTÜLEME PANOSU

 • Görüntüleme Panosu Parlaklığı
 • Görüntüleme Odası Aydınlığı

Goruntuleme Panosu

ULTRASON VE EKOKARDİYOGRAFİ

 • Algılanabilir Görüntü Derinliği
 • Uzaklık Doğruluğu
  • Yatay Uzaklık
  • Dikey Uzaklık
 • Lateral Ayırma Gücü
 • Aksiyel Ayırma gücü
 • Görüntü Homojenitesi
 • Ölü Bölge
 • Kist Görüntüleme
  • Kist Şekilleri
  • Kist Dokusu
  • Kist Sınırları

Ultrason

MRI (MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME)

 • Geometrik Doğruluk
 • Yüksek Kontrast Ayırma Gücü
 • Kesit Kalınlığı Doğruluğu
 • Kesit Pozisyonu Doğruluğu
 • Görüntü Homojenitesi
 • Sinyal Gölgelenmesi
 • Düşük Kontrast Algılanabilirliği
 • Sinyal Gürültü Oranı
 • Görüntü Artefaktları

MR