Epsilon-Radyasyon-Guvenligi-Egitimi3

EPSİLON LANDAUER EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Günümüzde radyasyon kaynaklarının sağlık, endüstri ve araştırma alanlarında giderek artan hızda kullanılması, radyasyon güvenliği kavramını da vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir.

Radyasyon güvenliğinin düzenlenmesi yasal bir sorumluluktur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yayınlanan “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” doğrultusunda tüm kurumlar radyasyon çalışanlarına, düzenli periyotlarda, radyasyondan korunma eğitimlerini vermek ve kayıtlarını tutmak zorundadırlar. (Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Bölüm 5, Madde 71)

Radyasyon Güvenliği Eğitimi, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişileri ve çevreyi radyasyondan korumak, radyoaktif maddelerin ve radyasyon üreten aygıtların güvenli ve etkin bir biçimde kullanılmasına katkıda bulunmak için, IAEA ve TAEK esasları göz önüne alınarak, herkesin anlayacağı ve uygulamalarda yararlanabileceği düzeyde hazırlanmıştır.

Radyasyondan Korunma Eğitimlerimiz TAEK tarafından onaylanmış ve gerekli yetki belgesi alınmıştır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Onay Belgesi

Eğitimlerimiz ;

  • RADYASYON ÖLÇÜMÜ ve RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ KURSU (RÖRK)
  • TANISAL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ KURSU (TRRK)
  • ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ KURSU (EURK)
  • ENDÜSTRİYEL RADYOGRAFİDE RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ KURSU (ERRK)
  • NÜKLEER TIPTA RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ KURSU (NTRK)
  • RADYOAKTİF MADDE TAŞIMACILIĞINDA RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ KURSU (RMTRK)
  • BİR GÜNLÜK RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMİ

Radyasyon Güvenliği Eğitimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yönetmelikler ve Eğitim notları esas alınarak çoklu bir disiplin ve deneyimle hazırlanmıştır.

EĞİTİMİN FAYDALARI

  • Radyasyon çalışanlarının güvenliğinin sağlanması
  • Radyoaktif maddelerin ve radyasyon üreten aygıtların güvenli ve etkin kullanılması

Radyasyondan Korunma Eğitimleri Başvuru Formu