Herhangi bir alanın doğal fon (background) radyasyon seviyesini belirleyebilmek amacıyla OSL dozimetreler kullanılarak  maruz kalınan radyasyon dozu tespit edilmesi işlemleri yapılmaktadır. Alan dozundaki değişimler gözlemlenerek herhangi radyasyon alanları kontrol altında tutulmaktadır.

 

 

environmental_L120809