radwatch

RadWatch Dozimetre & RadLight Okuyucu

RadWatch kullanıma hazır dozimetreleri, sahada radyolojik olayların ve tehditlerin izlenmesinde yüksek hassasiyet göstererek süper performans sağlamak için oku ve kullan olarak tasarlanmıştır.

RadLight Okuyucu sesli okunmak üzere tasarlanmıştır; asker, itfaiyeci ve acil durum müdahale ekipleri zor koşullar altında bulundukları için aşırı çevre şartlarına dayanıklı olarak yapılmıştır.

 

Taktik / Arazi Radyasyon İzleme

RadWatch dozimetre, arazi koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış ve düşük  seviyedeki radyasyon tehlikelerini bile ölçebilecek derecede geliştirilmiştir. Kola ve göğse takılarak foton ve nötrondan kaynaklanan tüm vücut dozunu ölçer. RadWatch dozimetre, hem ana hem de yardımcı dedektörlere sahiptir. Yardımcı sensör, ana sensörün işlemez duruma geldiği zor durumlarda onun yedeği olarak hizmet verir. İçerisinde, Kalibrasyon  verilerini ve en son incelemelerin yapıldığı doz sonuçlarını saklayan dahili bir RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) çipi bulunmaktadır.

 

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan radyasyon çalışanlarının kullandığı OSL teknolojisi, RadWatch’un temelini oluşturan önemli bir özelliğidir. Tüm analitik veriler, ek inceleme ve raporlamayı kolaylaştırmak için, daha sonra bir USB bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayara yüklemek üzere RadLight Okuyucuda depolanır. İnceleme için okunacak dozimetreler okuyucunun,  fotooptik motoru aracılığıyla dâhili sensörlerini otomatik olarak yerleştiren çekmece düzeneğine kolayca sokulur. RadWatch ve Rad-Light’ın sunduğu çözüm, dozların yeniden yapılanması, riskin azaltılması ve yasal doğrulama için yararlı olan yasal doz kaydını sağlamasıdır.

radwatch_duzenegi

RADWATCH Düzeneği

 • Radwatch 3 parçadan oluşmaktadır.
 • Taşıyıcı numarası kolay okunması için dedektöre ve taşıyıcıya kazınmış ve ayrıca her dedektörde bulunan RFID’a kodlanmıştır.
 • Üç parçada bulunan seri numaraları, birleştirildiklerinde birbirine uyacaktır.

Radlight Okuyucunun Çalışma Prensibi:

 • Başlama düğmesine basıldığında dedektörler doğru okuma pozisyonuna gelerek başlangıç protokolü devreye girer ve üniteden akım çeker
 • Saat çekmeceye yerleştirilir ve görsel olarakda yerleşip yerleşmediği kontrol edilir.
 • Çekmece itildiğinde, okuyucu otomatik olarak dedektör taşıyıcısını ana saat taşıycısından çıkartır ve okunması için her dedektörü uygun pozisyona yerleştirir.
 • Okuyucu ekranında toplam radyasyon dozu, radyasyon tipi ve dozu (foton ve nötron dozu) ve anahtar kimlik bilgileri gösterilir. Ayrıca bu bilgiler aynı anda RadWatch RFID çipinide kaydedilir.

RadLight

Performans Özellikleri

Ölçülen Radyasyonlar :

 • 50 keV üzerindeki Gama ve X ışınları
 • OSL kullanarak 0.5 MeV üzerindeki nötronlar
 • Flüoresan Nükleer İz Dedektörleri (FNTD) kullanarak termal nötron enerjisi üzerindeki nötronlar

Ölçüm Aralığı:

 • Foton: 0.005 cGy – 3,000 cGy
 • Nötron: 0.3 cGy – 3,000 cGy ( OSL ile)
 • FNTD nötron: 0.005 cGy – 5 cGy (est.)