RADYONÜKLİD DOZ KALİBRATÖRLERİ

 • Fiziksel Muayene
 • Kesinlik ve Doğruluk
 • Aktivite Cevabının Doğrusallığı
 • Background Cevabı
 • Geometri

Doz Kalibratoru

TİROİD UPTAKE SİSTEMLERİ

 • Fiziksel Muayene
 • Enerji Kalibrasyonu
 • Enerji Ayırma Gücü
 • Hassasiyet
 • Sayım Kesinliği (Ki-Kare Testi)
 • Enerji Cevabının Doğrusallığı
 • İntegral Background Sayım Hızı
 • Aktivite Cevabının Doğrusallığı

Tiroid Uptake

MANUAL VE OTOMATİK GAMA RADYASYON SAYIM SİSTEMLERİ (Kuyu Tipi Gama Sayıcı)

 • Fiziksel Muayene
 • Enerji Kalibrasyonu
 • Enerji Ayırma Gücü
 • Hassasiyet
 • Sayım Kesinliği (Ki-Kare Testi)
 • Enerji Cevabının Doğrusallığı
 • İntegral Background Sayım Hızı
 • Aktivite Cevabının Doğrusallığı

Gamma-Counter

PET

 • Uzaysal Ayırma Gücü
 • Saçılma Fraksiyonu, Kayıp Sayımlar ve Rastgele Olay Ölçümleri
 • Hassasiyet
 • Sayım Kaybı ve Rastgele Olay Düzeltmeleri Doğruluğu
 • Görüntü Kalitesi, Atenüasyon ve Saçılma Düzeltmesi Doğruluğu

PET

PET/CT

 • Uzaysal Ayırma Gücü
 • Saçılma Fraksiyonu, Kayıp Sayımlar ve Rastgele Olay Ölçümleri
 • Hassasiyet
 • Sayım Kaybı ve Rastgele Olay Düzeltmeleri Doğruluğu
 • Görüntü Kalitesi, Atenüasyon ve Saçılma Düzeltmesi Doğruluğu
 • İç Tarama Pozisyonlama Işığı ve Tarama Düzlemi Uyumu
 • Koronal ve Sagital Hizalama Işıkları Uyumu
 • Kesit Hassasiyeti Doz Profili
 • Görüntülenmiş Kesit Kalınlığı
 • Tüp Voltajı
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • Tüp Çıkışı Testleri (Havada ve Fantom İçinde CTDI Ölçümleri)
 • CT Numarası Doğruluğu ve Homojenite
 • CT Numarası Doğrusallığı
 • Yüksek Kontrast Ayırma Gücü
 • Düşük Kontrast Ayırma Gücü
 • Gürültü

PET_CT

GAMA KAMERA

 • İçsel Uzaysal Ayırma Gücü
 • İçsel Uzaysal Doğrusallık
 • İçsel Enerji Ayırma Gücü
 • İçsel Alan Homojenitesi
 • Çoklu Pencere Uzaysal Kayıt
 • Havada İçsel Sayım Hızı Performansı
 • 75000cps Sayım Hızında İçsel Uzaysal Ayırma Gücü
 • 75000cps Sayım Hızında İçsel Alan Homojenitesi
 • Sistem Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Yokken)
 • Sistem Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Ortamda)
 • Sistem Düzlemsel Hassasiyeti ve Penetrasyon
 • Dedektör Zırhlaması

Gama Kamera

SPECT

 • İçsel Uzaysal Ayırma Gücü
 • İçsel Uzaysal Doğrusallık
 • İçsel Enerji Ayırma Gücü
 • İçsel Alan Homojenitesi
 • Çoklu Pencere Uzaysal Kayıt
 • Havada İçsel Sayım Hızı Performansı
 • 75000cps Sayım Hızında İçsel Uzaysal Ayırma Gücü
 • 75000cps Sayım Hızında İçsel Alan Homojenitesi
 • Sistem Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Yokken)
 • Sistem Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Ortamda)
 • Sistem Düzlemsel Hassasiyeti ve Penetrasyon
 • Dedektör Zırhlaması
 • Sistem Hizalaması
 • SPECT Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Yokken)
 • SPECT Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Ortamda)
 • Sistem Hacim Hassasiyeti
 • Dedektörler Arası Hassasiyet Farkı

SPECT

SPECT/CT

 • İçsel Uzaysal Ayırma Gücü
 • İçsel Uzaysal Doğrusallık
 • İçsel Enerji Ayırma Gücü
 • İçsel Alan Homojenitesi
 • Çoklu Pencere Uzaysal Kayıt
 • Havada İçsel Sayım Hızı Performansı
 • 75000cps Sayım Hızında İçsel Uzaysal Ayırma Gücü
 • 75000cps Sayım Hızında İçsel Alan Homojenitesi
 • Sistem Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Yokken)
 • Sistem Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Ortamda)
 • Sistem Düzlemsel Hassasiyeti ve Penetrasyon
 • Dedektör Zırhlaması
 • Sistem Hizalaması
 • SPECT Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Yokken)
 • SPECT Uzaysal Ayırma Gücü (Saçıcı Ortamda)
 • Sistem Hacim Hassasiyeti
 • Dedektörler Arası Hassasiyet Farkı
 • İç Tarama Pozisyonlama Işığı ve Tarama Düzlemi Uyumu
 • Koronal ve Sagital Hizalama Işıkları Uyumu
 • Kesit Hassasiyeti Doz Profili
 • Görüntülenmiş Kesit Kalınlığı
 • Tüp Voltajı
 • Filtrasyon ve Yarı Değer Kalınlığı
 • Tüp Çıkışı Testleri (Havada ve Fantom İçinde CTDI Ölçümleri)
 • CT Numarası Doğruluğu ve Homojenite
 • CT Numarası Doğrusallığı
 • Yüksek Kontrast Ayırma Gücü
 • Düşük Kontrast Ayırma Gücü
 • Gürültü

SPECT_CT