radon-olcumleri

Yeryüzünün en üst tabakasındaki Ra-226’nın bozunması sonucu oluşan asal gaz Rn-222 atmosferdeki doğal radyoaktivitenin en önemli kaynaklarından biri olurken bina içi radon konsantrasyonu da bina içi doğal radyoaktivitenin önemli kısmını içerir. Bina içi radon konsantrasyonunun oluşmasını etkileyen faktörleri, yapı malzemelerinin radyum içermesi nedeniyle radon dış soluması, toprağın içersindeki radon gazının binanın temelindeki gözeneklerden ve çatlaklardan bina içine girişi, toprak gazının topraktan dışarı kaçması ile yer atmosferinde radon konsantrasyonu oluşması, bina içi basınç ve sıcaklık farkları nedeniyle açık pencere ve kapılardan içeriye radon girişi ve bina içi aktiviteler nedeniyle sulardan (içme ve kullanma) bina içi atmosfere radon karışması olarak sıralayabiliriz. Konutlarda ve işyerlerinde bina içinde insanların maruz kaldığı radon konsantrasyonunun tayini için CR-39 polikarbonat filmler kullanılmaktadır.