Epsilon-Landauer-Dozimetre_Hizmetleri

 

Epsilon Landauer, bütün iyonlaştırıcı  radyasyon alanlarında hassas ve güvenilir dozimetreler kullanarak radyasyon çalışanının, halkın ve çevrenin radyasyon doz ölçümlerini ve takibini gerçekleştiren güvenilirliğini kanıtlamış lider kuruluştur.

Epsilon Landauer, TÜRKAK tarafından akreditasyon denetimlerinden başarıyla  geçmiş olup TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesini (AB-0488-T) almıştır. 24/03/2000 tarihli ve 23999 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince hazırlanan “Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde tüm gereklilikleri yerine getiren Epsilon Landauer, TAEK tarafından uygun görülerek, kişisel dozların izlenmesi hizmetinde, Dozimetre Servisi Uygunluk Belgesini (2012/DS-1) almıştır.

TAEK tarafından onaylı dozimetre hizmetleri sunan Epsilon Landauer, kamu ve özel olmak üzere; hastanelere, sağlık kuruluşlarına, endüstri kuruluşlarına ve üniversitelere radyasyona maruz kalma riskinin bulunduğu tüm diğer sektörlere hizmet sunmaktadır.

Hizmetlerimiz arasında optik uyarmalı lüminesans personel dozimetrelerinin (OSL), imalatı, dozimetrelerin müşterilere dağıtılıp onlardan toplanması, kişisel dozların analizi, raporlanması ve kaydının tutulması bulunmaktadır.